Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86948

KRUCZAŁA STANISŁAW,

Zamieszkały w Osieku, pow. oświęcimski, urzędnik bankowy. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do obozu koncentracyjnego o nie ustalonej nazwie. Po jakimś czasie – zwolniony do domu.

Bibliografia: Ankieta GKBZH w P. dot. prześladowania i  eksterminacji inteligencji.(brak daty-chyba X 1968r.). Arch. IPN Warszawa, sygn. BU 2448/489, cz. 3, s. 405-406.