Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86949

LASOK JAN,

Urodzony 12.05.1910 r. w Czyżowicach gmina Gorzyce pow. wodzisławski. Absolwent gimnazjum w Cieszynie a następnie Seminarium Nauczycielskiego w tym mieście. Po jego ukończeniu podjął pracę w starostwie w Rybniku – pracownik umysłowy. Na początku okupacji nadal pracował w starostwie rybnickim. Jesienią 1939 r. zaangażował się w dzialalność ruchu oporu – organizacji konspiracyjnej OOB (którą kierował Stanisław Wolny). Aresztowany 15.04.1940 r. (podczas rewizji gestapowcy znaleźli papierowy znaczek z orłem białym, który był symbolem organizacji). Po śledztwie w gestapo rybnickim, przewieziony został do KL Auschwitz, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 1093. W czerwcu 1941 r. zachorował na tyfus i wprawdzie pokonał chorobę, lecz osłabiony – był niezdolny do pracy. W sierpniu 1941 r. wyselekcjonowany do gazu i wywieziony do Sooneschein k/Drezna, gdzie został zamordowany w komorze gazowej.

Bibliografia: Paweł Gleńsk, Życiorys  Jana Lasoka. Wodzisław 12 VI 1974 r. s. 1.