Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86950

NIEDZIELA JAN,

Urodzony 12.03.1888 r. Chróściniu, mieszkaniec Bielszowic. Aresztowany w Katowicach i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu – fabryce Schoena, skąd od 6.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Mauthausen-Gusen. Od 8.12.1940 r. przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22120. Zginął w transporcie inwalidów 18.05.1942 r.

Bibliografia:  Książka Dachau – fragmentaryczny wykaz więźniów tego obozu.