Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86951

NIEDZIELA JÓZEF, ks.,

Urodzony 12.03.1888 r. w miejscowości Chruścina na Śląsku Opolskim, syn Antoniego i Franciszki z d. Baron. Po ukończeniu szkoły powszechnej, uczęszczał do gimnazjum w Opolu i we Wrocławiu – z maturą 1908 r. Studia teologiczne odbył w latach 1908-1911 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22.06.1912 r. we Wrocławiu. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Brandenburgu nad Hawelą, potem praca duszpasterska prowadzona w Berlinie, Sysowie, Lubecku pod Lublińcem, w Ujeździe w pow. Strzelce Opolskie, Bieruniu Starym. Od 1917 r. bardzo aktywny społecznik, publicysta. W 1920 r. wybrany na przewodniczącego Komitetu Plebiscytowego w Bieruniu Starym i pracownik Polskiego Komitetu Plebiscytowego dla Górnego Śląska w Bytomiu. Bardzo aktywny w strukturach PCK. W 1929 r. został proboszczem w Bielszowicach. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu „Polonia Restituta”, Gwiazdą Górnego Śląska, Honorową Odznaką Czerwonego Krzyża I kl. Po wybuchu wojny w 1939 r. znalazł się jako uchodźca w Lublinie, skąd wrócił do Bielszowic. Aresztowany 16.10.1939 r. i więziony w Katowicach. Zwolniony po skutecznej interwencji parafian. Aresztowany ponownie 30.04.1940 r. i więziony w Katowicach, Sosnowcu – fabryce Schoena, a stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, od 6.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Dnia 8.12.1940 r. ponownie odesłany do KL Dachau, zarejestrowany jako więzień nr 22120. Zginął 18.05.1942 r. wywieziony do zamku Hartheim – tzw. „transport inwalidów”.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 297-298; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.