Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86961

OLEARCZYK STANISŁAW,

Kierownik Szkoły w Kobiernicach gmina Porąbka. Aresztowany prawdopodobnie wiosną 1940 r. i po krótkim uwiezieniu przez gestapo w Bielsku, stamtąd przewieziony do obozu – którego nazwy nie udało się ustalić. Nieznany jest i dalszy los tej osoby.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.