Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86963

OLEŚ WILHELM,

Urodzony 23.03.1905 r. w Zabrzu, zamieszkały w Rybniku. Urzędnik kolejowy. Aresztowany i po uwięzieniu przez gestapo w Rybniku, stamtąd przewieziony prawdopodobnie do Sosnowca lub Czeskiego Cieszyna, a następnie 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7657. Od 6.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.