Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86965

OPIOŁ FRANCISZEK,

Urodzony 2.04.1904 r., zamieszkały w Rydułtowach pow. wodzisławski. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po krótkim uwięzieniu wprzez gestapo Rybniku, przewieziony był do Czeskiego Cieszyna – fabryce Kohna, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.