Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86966

OSIEWACZ JAN ks.,

Urodzony 10.06.1891 r. w miejscowości Ligota Prudnicka na Śląsku Opolskim, syn Jana i Klary z d. Mazur. Po ukończeniu szkoły powszechnej a następnie gimnazjum w Prudniku – z maturą w 1911 r. Studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 13.06.1915 r. we Wrocławiu. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikary w Neuen k/Berlina, w 1917 r. przeniesiony do Spandau. Od 1921 r. przeniesiony do Sławkowa pow. raciborski, potem do Kochłowic, Od 1923 r. katecheta w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Pszczynie. Od 1932 r. administrator parafii Lubsza pow. lubliniecki, potem proboszcz w parafii Ćwiklice pow. pszczyński. Od 1938 r. mianowany wicedziekanem dekanatu pszczyńskiego. Aresztowany 3.05.1940 r. i prawdopodobnie po uwięzieniu przez gestapo Czeskim Cieszynie, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7669. Od 26.06.1940 r. przewieziony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu 20.11.1940 r. po wojnie, powrócił do Ćwiklic. Zmarł 24.03.1962 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 307-308; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.