Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86967

OŻOG MICHAŁ,

Urodzony 24.09.1904 r. w Dobieszowicach gmina Bobrowniki, pow. będziński. W okresie międzywojennym aktywista społeczny. Robotnik. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu- fabryce Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nastepnie, przeniesiony do KL Auschwitz. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.