Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86972

PESZAT STANISŁAW,

Urodzony w Kętach – nauczyciel przed 1939 r. w którejś ze szkół na Górnym Śląsku. Aresztowany i prawdopodobnym uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie lub Sosnowcu (gdzie utworzono punkty zborne aresztowanych – przed wywiezieniem do obozu koncentracyjnego) stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau lub KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: W. Droździk, Almanach Kęcki Nr 1, 1997 r.