Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86973

PIECHUCKI WŁADYSLAW,

Urodzony 13.07.1893 r. w Gorlicach, zamieszkały w Dziedzicach. Aresztowany przez gestapo w Bielsku, skąd 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, od 25.04.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Dnia 8.12.1940 r. ponownie przesłany KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22047. Wyzwolony 29.04.1945 r. przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: Książka – Wykaz więźniów osadzonych w KL Dachau, z biblioteki PMA-B.