Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86974

PIELESZ KAROL,

Przed wybuchem II wojny światowej, kierownik Szkoły w Nowej Wsi gmina Kęty. Prawdopodobnie zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. i na terenach wschodnich dostal się do niemieckiej niewoli. Po powrocie do miejsca zamieszkania, rozpoczął starania o zezwolenie w Nowej Wsi na utworzenie szkoły polskiej. Władze niemieckie zgodziły się na uruchomienie owej szkoły – z zastrzeżeniem usunięcia z nauki w szkole historii i geografii. Aresztowany przez gestapo w kwietniu 1940 r. wraz z pozostałymi nauczycielami Kęt oraz okolicy, i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Bielsku wywieziony prawdopodobnie do Czeskiego Cieszyna – fabryki Kohna, a stamtąd w transporcie zbiorowym do KL Mauthausen-Gusen. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie i w 1945 r. wróciwszy do domu, ponownie objął stanowisko dyrektora szkoły w Nowej Wsi. Nie jest znany dokładniejszy los tej osoby.

Bibliografia: Publikacja dr Andrzeja Małysa: Zaczytaj się w historii – Hitlerowskie represje wobec nauczycieli z Kęt i okolicy w czasie II wojny światowej.