Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86975

PIELORZ JÓZEF,

Urodzony 16.11.1889 r., mieszkaniec wsi Knieja woj. opolskie. Aresztowany 29.08.1940 r. i po uwięzieniu krótko w jakimś więzieniu zbornym aresztowanych przed wywozem do obozu koncentracyjnego, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Sachsenhausen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 15946. Zwolniony z obozu 5.09.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.