Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86978

PLUTA EMANUEL,

Urodzony 13.10.1915 r. w Kokoszycach. Absolwent szkoły powszechnej w Kokoszycach a następnie gimnazjum rybnickiego w 1937. W tym też roku rozpoczął studia na Wydziale Handlu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W dniu wybuchu wojny w 1939 r. ucieka w kierunku wschodnim – i dociera do Krakowa. Pod koniec września tegoż roku powrócił do Kokoszyc. Aresztowany przez gestapo w kwietniu 1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Rybniku, wywieziony w transporcie zbiorowym do KL Buchenwald. Po półrocznym pobycie w tym obozie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Odzyskał wolność, wyzwolony przez wojska amerykańskie 5.05.1945 r. Do Polski powrócił 4.06.1945 r. i podjął pracę w handlu w Raciborzu. Po jakimś czasie dyrektor Spółdzielni Spożywców w tym mieście. Bibliografia: materiały archiwalne J. Delowicza.