Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86979

POCIEJ WIKTOR,

Mieszkaniec z Sosnowca, urzędnik magistratu. Według relacji współwięźnia Arkadiusza Cieślika, dnia 15.04.1940 r. zostało aresztowanych w miejscu pracy ok. 21 osób (w magistracie), a stamtąd samochodami wywiezieni do „Polizei Ersatz Gefangnis” w Sosnowcu – hali fabryki Schoena, gdzie przebywali przez okres ok. 6 – tygodni. Wiktor Pociej przeżył pobyt w tym więzieniu – wrócił do domu.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.