Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86980

POJDA JAN ks.,

Urodzony 27.01.1890 r. w Pyskowicach k/Gliwic, syn Jana i Elżbiety z d. Ruda. Mieszkaniec Książenic. Po ukończeniu szkoły powszechnej i nauki w gliwickim gimnazjum, rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Święcenie kapłańskie otrzymał 21.06.1913 r. we Wrocławiu. Posługę duszpasterską rozpoczął do 1917 r. jako wikary w Berlinie, potem od 1921 r. przeniesiony do Opola, Mszany w pow. rybnickim, następnie proboszcz w Książenicach k/Rybnika.. Aresztowany 8.04.1940 r. i więziony w Rybniku, Katowicach, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 25.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zaś od 8.12.1940 r. ponownie przeniesiony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22018. Zginął w tym obozie 20.09.1942 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 326; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.