Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86981

MICHULEC FRANCISZEK,

Urodzony 22.07.1883 r. w Gilowicach pow. żywiecki. Po ukończeniu Szkoły Ludowej, w 1903 r. ukończył kurs ogólnokształcący prywatny w Rudzie Śląskiej. W latach 1903-1907 odbył służbę wojskową w armii austriackiej. Po opuszczeniu wojska, powrócił do Gilowic i zaangażował się w wiele inicjatyw społecznych. W latach 1914-1917 znowu służył w armii austriackiej i powrócił do cywila jako inwalida – poświęcił się całkowicie pracy we własnym gospodarstwie. W 1934 r. został wybrany posłem na Sejm II kadencji, wybrany także jako wójt gminy Gilowice. W 1936 r. wybrany członkiem Rady Wojewódzkiej w Krakowie. Aresztowany 24.04.1940 r. i krótko więziony w Żywcu, Bielsku, a następnie przewieziony do Czeskiego Cieszyna, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, i dalej do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony z obozu, zmarł 9.02.1945 r. – w kilka dni od powrotu do domu.

Postscriptum. Aresztowany przed masowymi wysiedleniami ludności z Gilowic – razem z kowalem Michałem Kurzyńcą, kierownikiem szkoły Władysławem Latkiewiczem, sekretarzem gminy Janem Pawełkiem, organistą Albinem Górnym i wieloma innymi osobami.

Bibliografia: Klistała, Martyrologium mieszkańców Żywca, Gilowic, Jeleśni, Koszarawy, itd., – słownik biograficzny, wyd. 2009 r.; H. Woźniak – patrz wstęp do nin. książki; Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, Tom. II. 1995 r., s. 178, oprac. Z. Dzikowski.