Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86989

BICZYSKO AUGUSTYN,

Mieszkaniec Lysek pow. rybnicki. Aresztowany 2.05.1940 r. wraz z Janem Bartoniem i przetrzymywany przez gestapo trzy miesiące w więzieniu w Rybniku. Zwolniony do domu 3.08.1940 r. Brak jest informacji o jego dalszym losie.

Bibliografia: Antoni Bojdoł, Szkic historyczny z okresu okupacji 1939-1945. Lyski 27 III 1966 r., s. 2.