Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86992

ŁUKOSZEK WILHELM,

Urodzony 30.03.1901 r., mieszkaniec Lysek pow. rybnicki. Aresztowany 20.05.1940 r. i wpierw przesłany do Polenlager Nr 56 (obóz dla Polaków Nr 56 Lissek) w Lyskach. Następnie, krótko uwięziony w placówce gestapo w Rybniku, stamtąd przewieziony do Czeskiego Cieszyna – fabryki Kohna, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, i dalej do KL Mauthausen-Gusen gdzie zginął 28.01.1941 r.

Bibliografia: Antoni Bojdoł, Szkic historyczny z okresu okupacji 1939-1945. Lyski 27 III 1966 r., s. 2.