Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86993

POLASZEK RUDOLF,

Urodzony 27.06.1889 r. w Karwinie – Zaolzie, syn Ryszarda i Barbary, zamieszkały w Cieszynie. Przodownik Państwowej Policji. Aresztowany 20.04.1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Zginął w tym obozie 20.12.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.