Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86994

POLOK TEOFIL, HO,

Urodzony w 1919 r. w Mikołowie, harcerz DH – członek Rady Drużyny w miejscu zamieszkania, stopień instruktorski Harcerz Orli. Od początku okupacji hitlerowskiej zaangażowany w działalność ruchu oporu – żołnierz AK w Mikołowie. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Sosnowcu –fabryce Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego harcerza.

Bibliografia: Mikołowski Słownik Biograficzny, opr. M. Sworzeń, A. Dudek., s. 144; Harcerstwo w latach wojny i okupacji na ziemi tyskiej 1939-1945, opr. hm Jana Wróbla, s. 131; informacja Mariusz Dmetrecki.