Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id86999

PYSZ WŁADYSŁAW,

Urodzony 4.08.1912 r. w Orłowej – Zaolzie. Wykształcenie pedagogiczne – nauczyciel. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w Czeskim Cieszynie – fabryka Kohna, skąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6724. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.