Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87001

RAJWA ANTONI,

Urodzony 7.04.1895 r. w Skoczowie pow. cieszyński, syn Pawła i Katarzyny. Szkołę powszechną ukończył w Skoczowie i był na utrzymaniu rodziców aż do powołania go w 1915 r. do służby wojskowej w armii austriackiej. Brał udział w pierwszej wojnie światowej na froncie austriacko-rosyjskim. Pod koniec 1917 r. został ciężko ranny, a po podleczeniu zdemobilizowany jako niezdolny do służby frontowej. W październiku 1918 r. ochotniczo wstąpił do organizującego się Wojska Ziemi Cieszyńskiej i brał udział w rozbrajaniu garnizonu austriackiego w Cieszynie, w listopadzie 1918 r. Podczas inwazji wojsk czeskich na Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 r., walczył pod Skoczowem aż do zakończenia walk. Następnie był działaczem plebiscytowym przy organizowaniu plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim, który jednak nie doszedł do skutku. W okresie międzywojennym był urzędnikiem celnym w Mysłowicach, Bielsku i w Cieszynie. Po odzyskaniu Zaolzia przez Polskę w 1938 r. osiedlił się z rodziną w Trzyńcu. Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich na Zaolzie, po kilku tygodniach został aresztowany przez gestapo i uwięziony w Cieszynie, później w obozie przejściowym w Skrochowicach na Zaolziu. Stamtąd przetransportowany w KL Oranienburg, gdzie zginął 6.06.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII; .J. Kurek, Zginęli za polskość Ziemi Skoczowskiej 1939-1945 r. Skoczów 1985 r. (z archiwum S. Brody), s. 35.