Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87008

ROMAN PAWEŁ ks.,

Urodzony 8.07.1913 r. w Trzanowicach Górnych – pow. Fryden Mistek. Po studiach teologicznych, otrzymał święcenia kaplańskie – pastor ewangelicki. Pracę duszpasterską rozpoczął w Cieszynie, potem w Czeskim Cieszynie i Ropicy. Aresztowany przez gestapo 20.07.1940 r. i więziony krótko w cieszyńskim więzieniu, następnie przewieziony do KL Auschwitz, skąd 28.11.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w ewidencji obozowej jako więzień nr 22912. Zwolniony z obozu 12.08.1942 r. Nieznany jest dalszy okupacyjny los tej osoby.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.