Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87009

ROST ALOJZY,

Urodzony 5.02.1906 r. w Miechowicach, zamieszkały w Świętochłowicach. Po uzyskaniu wykształcenia średniego – urzędnik. Aresztowany 3.05.1940 r. i krótko uwięziony przez gestapo w sosnowieckim wiezieniu, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zwolniony do domu 15.08.1942 r., przez sześć miesięcy pozostawał pod nadzorem policyjnym w miejscu zamieszkania. Nie wiadomo jak przedostał się na Zachód, lecz tam od 15.08.1944 r. walczył w Wojsku Polskim na Zachodzie. Po wojnie powrócil do kraju i zamieszkał w Świętochłowicach.

Bibliografia: Jadwiga Dąbrowska, Świętochłowiczanie w KL Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych, wyd. 2013 r.