Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87011

RYGIELSKI STANISŁAW KAZIMIERZ, ks. dr,

Urodzony 23.12.1886 r. w Kornatowie k/Chełmna. W latach 1898-1902 uczęszczał do Królewskiego Pruskiego Gimnazjum w Chełmnie, skąd przeniósł się do gimnazjum prywatnego w Tanzenbergu w Karyntii w Austrii – z maturą w 1906 r. Studia teologiczne podjął w Rzymie. Święcenia kapłańskie otrzymał 3.07.1910 r. Pracę duszpasterską rozpoczął w niemieckiej szkole wydziałowej w Abazji, 10.07.1912 r. uzyskał stopień doktora teologii w Rzymie. W latach 1914-1915 kapelan szpitala wojskowego w Wiedniu, w latach 1915-1918 proboszcz XI Dywizji Lwowskiej. W 1920 r. przeniesiony na Górny Śląsk. W 1922/1923 nauczyciel Gimnazjum Miejskiego w Mikołowie, w latach 1924/1925 katecheta Państwowego Gimnazjum w Rybniku, w 1926 r. nauczanie w Gimnazjum Klasycznym w Królewskiej Hucie (Chorzowie). Z Królewską hutą związany do 1940 r. Aresztowany 30.04.1940 r. w Chorzowie i po uwięzieniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7788. Od 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginał w tym obozie 9.09.1940 r.(lub 10.03.1941 r.).

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 359; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.