Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87012

RZYMAN JÓZEF,

Urodzony 14.12.1890 r. w Porębie k/Orłowej – Zaolzie, brat Adolfa (ur. w 1888 r.) narodowości polskiej. Górnik i dobry gospodarz na ojcowiźnie. Aktywista wielu polskich organizacji i związków. Bojownik o polską szkołę, zamkniętą w okresie plebiscytowym a wznowioną w 1926 r. Aresztowany 22.04.1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w cieszyńskim więzieniu -fabryce Kohna, stamtąd 26.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6750. Zginął 22.09.1940 r.

Postscriptum: Żona Helena, zawiadomiona telegraficznie o śmierci męża, przyjechała do obozu razem z bratową Amalią aby zobaczyć zwłoki – na co miały pozwolenie. Nie wiedziały, że wtenczas już nie żył i także zginął o dwa lata starszy brat Adolf. Dowiedziały się o tym z telegramu po przyjeździe do domu.

Bibliografia: J. Klistała, Martyrologium mieszkańców Zaolzia Tom III – słownik biograficzny, wyd. 2014 r.