Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87013

SCHOTA FRANCISZEK,

Urodzony 10.02.1898 r. w miejscowości Kidow, zamieszkały w Dąbrowie Górniczej. Wykształcenie średnie zawodowe – technik. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu krótko przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7261. Od 3.09.1940 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.