Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87015

SEREDNICKI TEODOR,

Urodzony 10.06.1911 r. w Kętach pow. oświęcimski. Wykształcenie średnie pedagogiczne – nauczyciel Wieczorowej Szkoły Zawodowej w Kętach. Aresztowany wiosną 1940 r. i krótko uwięziony przez gestapo Bielsku, później w cieszyńskim więzieniu, skąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7058. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 12.02.1941 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI.