Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87017

SIWEK WIKTOR, ks.,

Urodzony 5.11.1884 r. w Janowie – dzielnica Katowic, syn Marcina i Zofii z d. Jadwiszczok. Szkołę elementarną ukończył w Janowie, następnie kontynuował naukę w gimnazjum katowickim i mysłowickim, a następnie w Zakładzie Księży Werbistów w Nysie Po śmierci ojca podjął pracę zarobkową. Studia teologiczne odbył w Mödling pod Wiedniem. Święcenia kapłańskie przyjął 4.07.1915 r. w Pradze. Prace duszpasterską rozpoczął w rodzinnej miejscowości w Janowie. Następnie skierowany do Szczecina w charakterze wojskowego kapelana szpitalnego II armii pruskiej. W 1919 r. wikariusz w Karlovych Varach. Po wybuchu I powstania śląskiego, 16.08.1919 r. wrócił na Śląsk, do Janowa. Krótki czas był wikarym parafii w Mariańskich Łaźniach, jednak w 1920 r. na własne żądanie został zwolniony. W latach 1921-1922 nauczyciel w szkole powszechnej w Janowie, przez krótki czas przeniesiony do Chorzowa, a w 1923 r. do Wodzisławia Śl. Po powrocie do Janowa założył Miejskie Polskie Gimnazjum Komunalne w Szopienicach, gdzie początkowo był nauczycielem, a w latach 1926 – 1935 dyrektorem. Od 1926 r. należał do różnych organizacji religijno-narodowych w Szopenianach i Janowie, członek: Narodowo – Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy, Związku Rezerwistów, Związku Obrony Kresów Zachodnich, Ligii Morskiej i Kolonialnej, Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Związku Powstańców Śląskich i Związku Podoficerów Rezerwy. Aresztowany po wybuchu wojny w 1939 r. w Będzinie i poddany przesłuchaniom. Po zwolnieniu, powrócił do Szopienic, gdzie zorganizował ruch oporu. Ponownie aresztowany 7.10.1941 r. i więziony w Katowicach, w więzieniu śledczym w Mysłowicach, skąd w transporcie zbiorowym 13.12.1941 r. przesłany został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 28882. Zginął w tym obozie 29.12.1941 r. Odznaczony m.in.: Krzyż na Śląskiej wstędze Waleczności i Zasługi (1927), Złoty Krzyż Zasługi (1928), Medal X – lecia Odzyskania Niepodległości (1929), Medal Niepodległości (1933), Order Virtuti Militari, Dyplom Uznania Wojskowej Straży Kolejowej (1927).

Bibliografia: www.encyklo.pl; Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 376; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.