Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87019

SKOWRONEK EMANUEL,

Urodzony 12.12.1885 r. w Szarleju – Piekary Śląskie, zamieszkały w Chropaczowie – dzielnica Świętochłowic, górnik. Brał udział w powstaniach śląskich. Aresztowany w kwietniu 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 13036. Po paru miesiącach przewieziony do KL Sachsenhausen-Oranienburg. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.