Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87023

SŁANINA ERYK,

Urodzony 3.02.1921 r. w Knurowie, i zamieszkały w tej miejscowości. Po wykształceniu pedagogicznym – nauczyciel gimnazjalny. Aresztowany w maju 1940 r. i po uwięzieniu przez gestapo wpierw w Rybniku, później przewieziony do więzienia sosnowieckiego lub cieszyńskiego, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7514. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.