Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87025

SOŁTYSIAK FELIKS, ks.,

Urodzony 15.10.1902 r. w Słomnie pow. Września woj. wielkopolskie, syn Stanisława i Anny z d. Rabarczyk. Uczył się w 1916 r. w Wadowicach, następnie kontynuował naukę w Kępnie, a potem uczył się prywatnie – zdał maturę w 1924 r. w Kępnie. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie, skąd przeniósł się do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23.06.1929 r. w Katowicach. Pracę duszpasterską rozpoczął w Goduli. Od 1.09.1930 r. pracował w Katowicach-Bogucicach, w latach 1932-1933 w Tychach. Od 26.08.1933 r. wikarym w Lublińcu. Od 1936 r. redaktor odpowiedzialny za „Tygodnik Parafii Lublinieckiej”. W 1936 r. Po trzyletniej pracy w parafii lublinieckiej wikary w Ustroniu. W 1937 r. administrator i proboszczem parafii w Górkach Wielkich. Aresztowany 13.04.1940 r. i więziony w sosnowieckim więzieniu – byłej fabryce Schoena, skąd 14.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 26.05.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Od 8.12.1940 r. ponownie odesłany do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 22020. Odzyskał wolność 29.04.1945 r. – wyzwolony przez wojska amerykańskie. Nie wrócił do Polski – zamieszkał na stałe w Nancy (Francja) obsługując miejscowości, w których byli Polacy. Dopiero po przejściu na emeryturę powrócił do Polski (w 1978 r.). Zmarł w Poznaniu 10.02.1981 r.

Bibliografia: www.encyklo.pl; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.