Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87026

SPANDEL WILHELM,

Urodzony 5.10.1896 r. w Rydułtowach pow. wodzisławski, i zamieszkały w tej miejscowości. Aresztowany 3.09.1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w lokalnej placówce w Rybniku, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony prawdopodobnie został do KL Dachau, a następnie przeniesiony do KL Sachsenhausen-Oranienburg, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 17148. Od 24.02.1942 r. przewieziony w „transporcie inwalidów” do zamku Hatheim – gdzie zginął.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.