Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87028

SURMA JÓZEF,

Urodzony 20.02.1908 r. w Witkowicach gmina Nowa Wieś pow. oświęcimski, syn Józefa i Anny z d. Olejarz. Szkołę podstawową ukończył w Witkowicach, a następnie kontynuowal naukę w Seminarium Nauczycielskim w Białej Krakowskiej. Pracę nauczyciela rozpoczął w Hałcnowie, później w Szkole Podstawowej w Białej, i dalej w Radziechowych-Wieprzu. Tuż przed wybuchem wojny w 1939 r. nauczyciel w Brzezińce k/Oświęcimia. Aresztowany 24.04.1940 r. wraz z Bronisławem Obarą i Rudolfem Kurcem – u których przebywał z wizytą, i po przewiezieniu do Czeskiego Cieszyna – fabryki Kohna, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, a następnie przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony do domu w październiku 1940 r. po skutecznej interwencji mieszkańców Hałcnowa w bielskiej NSDAP, otrzymał zatrudnienie w majątku dworskim jako ogrodnik. Po wyzwoleniu został kierownikiem szkoły w Witkowicach, potem przeniesiony do szkoły w Malcu. Po 1954 r. pracował w sklepach Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Samopomoc Chłopska”. Był członkiem ZBoWiD-u. Zmarł 20.02.1983 r.

Bibliografia: Archiwalne zasoby dr płk. M. Starczewskiego.