Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87029

SZAFRUGA EUGENIUSZ,

Urodzony w 1922 r., zamieszkały w Dąbrowie Górniczej. Aresztowany w maju 1940 r. (wraz z 200 innymi osobami), i uwięziony przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Przetrwał hitlerowskie zniewolenie – wyzwolony w 1945 r.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.