Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87035

SZLEZYNGIER BRONISŁAW,

Urodzony 3.09.1879 r., zamieszkały w Dąbrowie Górniczej. Aresztowany 14.04.1940 r. wraz z 20-ma osobami z tej miejscowości i uwięziony przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Zginął w obozie 11.02.1941 r.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.