Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87037

SZULC FRANCISZEK, ks.,

Urodzony 6.10.1887 r. w Radzionkowie pow. tarnogórski, syn Piotra i Marii z d. Żurek. Po ukończeniu szkoły ludowej w rodzinnej miejscowości kontynuował naukę w gimnazjum – i ukończył ją w Bytomiu – z maturą w 1909 r. Natychmiast też podjął studia teologiczne na Wydziale Teologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 21.06.1913 r. we Wrocławiu. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Orzegowie, potem w Berlinie, Piekarach Śląskich, Kochłowicach. Po nagłej śmierci dotychczasowego proboszcza parafii w Kochłowicach, mianowany 24.06.1924 r. na jego miejsce. W 1931 r. mianowany wicedziekanem, a od 1938 r. dziekanem dekanatu kochłowickiego. Aresztowany 3.05.1940 r. i od 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7704. Od 26.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Przeżył pobyt w obozie, powrócił w 1945 r. do parafii w Kochłowicach. Aresztowany w okresie po roku 1950 r., – więziony był osiem miesięcy. Zmarł 24.08.1958 r.

Bibliografia: Słownik Biograficzny Katolickiego Duchowieństwa Śląskiego XIX i XX Wieku, Katowice 1996. s. 420; Materiały udostępnione w IPN Katowice, sygnatura S88/10/Zu tom VII do XI.