Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87040

SZYMA ROBERT,

Urodzony 24.10.1914 r. w Katowicach Ligocie, mieszkaniec Nowego Bytomia. Aresztowany wiosną 1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony zostal do KL Dachau. Od 15.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen, i ponownie 8.12.1940 r. odesłany do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 21965. Przeżył pobyt w obozie – wyzwolony 29.04.1945 r. przez wojska amerykańskie.

Bibliografia: Książka wykaz więźniów KL Dachau – biblioteka PMA-B.