Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87041

SZYMURA EDWARD,

Urodzony 10.09.1899 r., mieszkaniec Rybnika. Aresztowany wiosną 1940 r. i po uwięzieniu w lokalnym więzieniu gestapo w Rybniku, później przewiezieniu do więzienia w sosnowieckiego lub cieszyńskiego, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.