Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87042

ŚLIWICKI MICHAŁ,

Urodzony 6.10.1899 r., zamieszkały w Dąbrowie Górniczej. Aresztowany 14.04.1940 r. wraz z 20-ma osobami z tej miejscowości, i uwięziony przez gestapo w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schoena, skąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Nie jest znany dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.