Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87047

TKOCZ HENRYK,

Mieszkaniec Lipin – obecnie dzielnica Świętochłowic. Po uzyskaniu wykształcenia pedagogicznego, nauczyciel Szkoły Podstawowej w miejscu zamieszkania. Aresztowany 3.05.1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – halach fabryki Schoena, stamtąd przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zwolniony do domu – nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Jadwiga Dąbrowska, Świętochłowiczanie w KL Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych, wyd. 2013 r.