Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87048

TOMBIK PAWEŁ,

Urodzony 2.10.1904 r. w Cieszynie-Mnisztwo. Stolarz meblowy. Przed wybuchem wojny w 1939 r. mieszkał w Brennej pow. cieszyński. Aresztowany wiosną 1940 r. i w transporcie zbiorowym przewieziony do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.