Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87049

TWARDOCH JÓZEF,

Urodzony 13.03.1891 r. w Świętochłowicach. Po ukończeniu szkoły ludowej, podjął pracę na kopalni „Deutschland”. W 1916 r. powołany do wojska niemieckiego, walczył na froncie francuskim. W 1917 r. wrócil do rodzinnej miejscowości i poprzedniej pracy. Współzałożyciel i sekretarz filii Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Swiętochłowicach-Zgoda, należał też do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Brał udział we wszystkich powstaniach śląskich i akcji plebiscytowej. Od 1922 r. do wybuchu drugiej wojny swiatowej pełnił różne funkcje w Urządzie Gminy Świętochłowice. We wrześniu 1939 r. uchodzil na wschód, by w październiku wrócić do swojego miejsca zamieszkania. Aresztowany 3.05.1940 r. i krótko więziony w Sosnowcu – w byłej fabryce Schoena, sstamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Od 7.09.1940 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen, a po jakimś czasie ponownie przeniesiony do KL Dachau. W wyniku skutecznych starań żony, zwolniony do domu 1.08.1941 r. Do końca okupacji podejmował różne zajęcia zarobkowe, a po wojnie pracownik w świętochłowickim Urzędzie Gminnym – do emerytury. Zmarł 15.02.1964 r. w Świętochłowicach.

Bibliografia: Jadwiga Dąbrowska, Świętochłowiczanie w KL Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych, wyd. 2013 r.