Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87051

URBAŃCZYK STANISŁAW,

Urodzony 6.05.1902 r. w Osieku k/Bielska, po studiach pedagogicznych – nauczyciel. Aresztowany wiosną 1940 r. i prawdopodobnie po krótkim przetrzymaniu w cieszyńskim więzieniu, stamtąd 28.04.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 6659. Od 5.06.1940 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie 31.08.1940 r.

Bibliografia: Materiały udostępnione w IPN Katowice sygnatura S88/10/Zu tom IV do VI; Ankieta GKBZH w P. dot. prześladowania i  eksterminacji inteligencji.(brak daty-chyba X 1968r.). Arch. IPN Warszawa, sygn. BU 2448/489, cz. 3, s. 405-406