Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87053

WIECHACZEK WIKTOR,

Urodzony 16.10.1879 r. w Chebziu – dzielnica Rudy Śląskiej. Po ukończeniu szkoły ludowej pracował w hucie cynku „Silesia” w Lipinach, później w kopalni „Paweł” w Chebziu, „Matylda” w Lipinach, i KWK „Litaner” w Rudzie Śląskiej. W 1901 wcielony do pruskiego wojska gdzie służył do 1903 r. Po zakończeniu służby wojskowej – ponownie prócił do pracy w kopalni. Po I wojnie światowej zamieszkał w Chropaczowie i był organizatorem tamtejszego PPS oraz POW. Brał udział we wszystkich powstaniach śląskich. W uznaniu zasług w powstaniach – w 1922 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego „Virtuti Militari”. Aresztowany 3.05.1940 r. i po krótkim uwięzieniu w Sosnowcu – w byłej fabryce Schoena, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie przeniesiony do KL Oranienburga. Zginął w tym obozie 3.06.1941 r.

Bibliografia: Jadwiga Dąbrowska, Świętochłowiczanie w KL Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych, wyd. 2013 r.