Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87055

WILK CZESŁAW,

Mieszkaniec Sosnowca, urzędnik magistratu. Według relacji współwięźnia Arkadiusza Cieślika, dnia 15.04.1940 r. aresztowanych zostało ok. 21 osób w miejscu pracy (w magistracie), a stamtąd samochodami wywiezieni byli do „Polizei Ersatz Gefangnis” w Sosnowcu – byłej fabryki Schoena, gdzie przebywali przez okres ok. 6 – tygodni. Dnia 26.05.1940 r. po załadowaniu znajdujących się tam aresztowanych do pociągu osobowego – ok. 1000 osób, wywiezieni zostali do KL Dachau. Następnie, Czesława Wilka przeniesiono do KL Mauthausen-Gusen. Zginął w tym obozie.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.