Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87056

WINKIEL JERZY LUDWIK, pseud. „Jur Włóczykij”,

Urodzony 15.08.1915 r. w Dąbrowie Górniczej, syn Ludwika i Heleny z d. Gwis. Ukończył Gimnazjum Humanistyczne w Dąbrowie Górniczej (w 1936 r.) a następnie odbył służbę wojskową w Szkole Podch. Rez. Piechoty. Po jej ukończeniu (w 1937 r.), podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, lecz wybuch wojny przerwał studia. Do ZHP wstąpił w 1926 r. Jako drużynowy okazał się bardzo dobrym organizatorem. Z jego inicjatywy powstawały drużyny harcerskie, a także Krąg Starszoharcerski „Razem”, któremu przewodził do II wojny światowej. Zmobilizowany, brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r. Po powrocie do Dąbrowy Górniczej, wraz z Reroniem zorganizował uzbrojony oddział harcerzy, działający w ramach samoobrony ludności Dąbrowy Górniczej. Oddział liczył ok. 40 harcerzy z Zagłębiowskich Drużyn Harcerskich i pełnił służbę porządkową w Dąbrowie Górniczej, Będzinie oraz okolicy. Pod koniec września 1939 r. przystąpił z harcerzami Juliuszem Dzioboniem z Sosnowca i Zbigniewem Myśliwcem z Dąbrowy Górniczej do organizowania tajnego harcerstwa. Aresztowany 15.04.1940 r. wraz z 20-ma osobami z tej miejscowości, i po uwięzieniu w sosnowickim więzieniu – byłej fabryce Schöna, w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau. Następnie, przeniesiony do KL Auschwitz, zaś w czerwcu 1942 r. przeniesiony do KL Gross-Rosen, a przed zakończeniem wojny do Zeitmeritz (Żytomierzyce), gdzie doczekał wyzwolenia w 1945 r. Zmarł w 1962 r.

Postscriptum: Brat Zdzisław, ur. 15.10.1920 r., uwięziony w KL Auschwitz, zarejestrowany 22.04.1941 r. w obozowej ewidencji jako więzień nr 15121. Zginął w tym obozie 14.06.1942 r.).

Bibliografia: Archiwum dr płk. M. Starczewskiego – dokumenty IPN Warszawa.