Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87057

WITAŁA JAN,

Urodzony 27.05.1903 r. w Kochłowicach i zamieszkały w tej miejscowości. Maszynista kopalniany. Aresztowany 15.08.1940 r. i po krótkim przetrzymaniu przez gestapo w sosnowieckim więzieniu, stamtąd w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 14551. Od 5.01.1941 r. przeniesiony do KL Mauthausen-Gusen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.