Obozowe wspomnienia: Dachau, Gusen, Auschwitz, Gross Rosen, Hersbruck, Dachau.
Id87058

WITOWSKI ROMAN,

Urodzony 29.02.1892 r. w Łomży, mieszkaniec Kazimierza Górniczego – dzielnica Sosnowca. Wykształcenie wyższe – inżynier budowlany. Aresztowany wiosna 1940 r. i po krótkim uwięzieniu przez gestapo w lokalnym więzieniu – byłej fabryce Schoena, stamtąd 5.05.1940 r. w transporcie zbiorowym przewieziony został do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 7586. Od września 1940 r. przeniesiony do KL Sachsenhausen. Nieznany jest dalszy los tego więźnia.

Bibliografia: Materiały udostępnione przez IPN w Katowicach, sygnatura S88/10/Zu tom XII do XVII.